Auto-GPT: De Eerste Glimp van Artificial General Intelligence (AGI)?

Sinds de lancering op 30 maart 2023 zijn mensen gefascineerd door Auto-GPT, waardoor het meerdere dagen op rij een van de populairste onderwerpen op Twitter was. Auto-GPT is een experimentele, open-source Python-toepassing die GPT-4 gebruikt om autonoom te handelen, wat betekent dat het met weinig menselijke tussenkomst taken kan uitvoeren en zelfaanwijzend is. Je kunt bijvoorbeeld Auto-GPT vertellen wat het einddoel moet zijn en de toepassing zal zelf elke prompt produceren die nodig is om de taak te voltooien.

Auto-GPT is trending omdat mensen gefascineerd zijn door wat het kan en wat het zou kunnen betekenen voor de toekomst. Auto-GPT's vermogen om doelen te bereiken via eigen redenering plaatst het op een vergelijkbaar niveau als wat mensen doen en hoe ze informatie verwerken.

Daarom zeggen mensen dat Auto-GPT de eerste echte glimp van AGI is. Kunstmatige intelligentie die goed kan functioneren met weinig menselijk toezicht zou werk kunnen revolutioneren zoals we dat nu kennen, veel rollen die mensen nu uitvoeren vervangen.


Artificial Intelligence (AI) is een breed begrip dat verwijst naar computersystemen die in staat zijn taken uit te voeren die menselijke intelligentie vereisen. Artificial General Intelligence (AGI) daarentegen verwijst naar AI die taken kan uitvoeren met behulp van zijn eigen processen, redenering en intellect, zoals een mens dat zou doen.

Ondanks dat ChatGPT een zeer capabele chatbot is, is het nog steeds slechts een chatbot. Als chatbot is het beperkt tot alleen het geven van antwoorden op wat het onmiddellijk wordt gevraagd via prompts. Daarom kan het geweldige dingen bereiken, alleen via menselijke richting.

Auto-GPT's mogelijkheden gaan veel verder dan dat, omdat je het kunt vragen om een taak uit te voeren waar je niets vanaf weet en gewoon kunt kijken hoe het al het werk voor je doet.

Hoe kunnen wij u helpen?