Google Translate | Maak tekst op papier ook digitaal met één foto


Google Translate staat natuurlijk bekend voor zijn vertaalfunctie. Je kan dit gratis downloaden in de app stores, en vervolgens kan je iedere tekst vertalen in een gewenste taal. Ook al is de vertaling niet altijd even goed, Nederlands is dan ook een moeilijke taal met zeer veel uitzonderingen, de input methodes zijn zeker vooruitstrevend. Je kan een tekst typen, je kan een tekst dicteren, je kan via conversie tussen 2 dicteren maar ook met een foto waarop dan meteen OCR-software (Optical Character Reading) wordt geactiveerd. Op zo'n foto hoef je dan nog maar enkel over de tekst te vegen die je vertaald wenst te hebben en je krijgt meteen de originele tekst gedigitaliseerd in de originele taal en in de gewenste vertaling.

Dan mag je wel of niet tevreden zijn over de vertaling, maar slechts met een foto heb je wel meteen al de hele tekst gedigitaliseerd! En dat alles met een gratis app.

Download Google Translate voor iOS | voor Android

Hoe kunnen wij u helpen?