Coming soon: AI in Google Workspace


Google heeft aangekondigd dat het nieuwe AI-functies in Workspace gaat integreren, maar deze zullen voorlopig alleen beschikbaar zijn voor een selecte groep gebruikers. Deze aankondiging komt vlak voor een gepland evenement van Microsoft over de toekomst van AI en werk. 

Google is van plan zijn generatieve AI-modellen te integreren in vrijwel alle aspecten van Workspace, zoals:

  • Ondersteuning bij het opstellen van e-mails in Gmail
  • Samenvatten en schrijven van documenten in Docs
  • Formules opstellen in Sheets
  • Notities maken tijdens vergaderingen in Meet
  • Automatische generatie van beeld, audio en video in Slides

Google's aankondiging van AI-functies in Workspace is zowel interessant als strategisch, maar laat ons met veel vragen achter over de concrete implementatie ervan. De onthulling kan gezien worden als een poging om de concurrentie met Microsoft aan te gaan en te voorkomen dat ze achterblijven in de AI-wedloop. Het is nu afwachten of Microsoft concretere plannen aankondigt of een vergelijkbaar vage strategie volgt.Hoe kunnen wij u helpen?